Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 1459.21.32
Номер дозволу:
1459.21.32
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Київської області і м. Києва
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
36353288
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Шлюмберже Сервісез Україна"
Адреса організації:
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21 А
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
5
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
01.09.2021
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
- п. 5 група А