Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Класифікатор
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки (Додаток 2 до Порядку)

 

1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря.

4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням енергії вибуху.

5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом.

9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і феросплавів.

10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.

11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.

12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

13. Підземні та відкриті гірничі роботи.

14. Маркшейдерські роботи.

15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

17. Водолазні роботи.

18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

19. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.

20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

21. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

22. Роботи із збагачування корисних копалин.

23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.

24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

25. Роботи із збереження та переробки зерна.

26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (Додаток 3 до Порядку)

 

1. Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).

3. Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт.

4. Технологічне устатковання систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу.

5. Технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної промисловості.

6. Технологічне устатковання для утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.

7. Гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання.

8. Устатковання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом.

9. Конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості.

10. Устатковання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю.

11. Устатковання та технічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання.

12. Технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.

13. Технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів.

14. Електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.

15. Електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.

16. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

18. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

19. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.

20. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

21. Атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні.

Територіальні управління Держгірпромнагляду України

 

1. [30] Центральний апарат Держгірпромнагляду України

2. [43] Територіальне управління Держгірпромнагляду по АР Крим та м. Севастополю

3. [05] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницької області

4. [07] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Волинської області

5. [12] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Дніпропетровської області

6. [14] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Донецької області

7. [18] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Житомирської області

8. [21] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Закарпатської області

9. [23] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Запорізької області

10. [26] Територіальне управління Держгірпромнагляду в Івано-Франківської області

11. [32] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Київської області і м. Києва

12. [35] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Кіровоградської області

13. [09] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганської області

14. [46] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівської області

15. [48] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Миколаївської області

16. [51] Територіальне управління Держгірпромнагляду в Одеської області

17. [53] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Полтавської області

18. [56] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Рівненської області

19. [59] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Сумської області

20. [61] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Тернопільської області

21. [63] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Харківської області

22. [65] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Херсонської області

23. [68] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Хмельницької області

24. [71] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Черкаської області

25. [77] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернівецької області

26. [74] Територіальне управління Держгірпромнагляду у Чернігівської області

27. [15] Криворізьке гірничопромислове територіальне управління Держгірпромнагляду

28. [94] Східне міжрегіональне управління Держпраці