Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 1139.20.32
Номер дозволу:
1139.20.32
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Київської області і м. Києва
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
30058678
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Підприємство із 100% інвестиціями "САНДВІК"
Адреса організації:
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 27
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
4
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
Безстроково
Дата видачі дозволу:
11.03.2020
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: