Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0347.19.32
Номер дозволу:
0347.19.32
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Київської області і м. Києва
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
41204749
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Хунхуа інтернешнл Україна"
Адреса організації:
01021, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, н/п 43
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
5
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
Безстроково
Дата видачі дозволу:
14.02.2019
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: