Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0805.13.32
Номер дозволу:
0805.13.32
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Київської області і м. Києва
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
33100376
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Приватне акціонерне товариство "ПРИРОДНІ РЕСУРСИ"
Адреса організації:
м. Київ, вул. Шовковична,42-44.
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
5
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
Безстроково
Дата видачі дозволу:
06.03.2013
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: