Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл №
Номер дозволу:
Орган, що видав дозвіл:
Вид суб’єкта господарювання:
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Адреса організації:
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Строк дії дозволу:
Дата видачі дозволу:
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: