Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0293.21.46
Номер дозволу:
0293.21.46
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Львівської області
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
31073990
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «НАК»
Адреса організації:
79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 176, корпус 5
Види робіт:
2
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
7
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
14.09.2021
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
• монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:  усі типи машин та устатковання, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62;  гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання,