Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0037.21.53
Номер дозволу:
0037.21.53
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Полтавської області
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
40996276
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВАЗВ*ЯЗОКБУД - КО»
Адреса організації:
36007, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Ковпака, будинок 39
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
02.04.2021
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
Перелік видів робіт згідно постанови КМУ від 26.10.2011 № 1107 (в редакції постанови КМУ від 03.02.2021 № 77): п. 7 роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).