Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0278.20.23
Номер дозволу:
0278.20.23
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Запорізької області
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
2587902894
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Фізична особа-підприємець Чудін Володимир Олександрович
Адреса організації:
69000, м. Запоріжжя, вул. Сибірська, 15
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
31.12.2020
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
п. 4 дод. 2