Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 0147.20.74
Номер дозволу:
0147.20.74
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Чернігівської області
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
42104769
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю «МС-2018»
Адреса організації:
14037, м. Чернігів, вул. Громадська, буд. 60
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
1
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
24.12.2020
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Срок дії дозволу продовжено до:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар:
п. 1 додатку 3 до Порядку в редакції постанови КМУ від 03.03.2020 № 207