Інформаційна система «Реєстр дозволів»
Логін:
Пароль:
Повна iнформацiя про дозвiл № 3993.19.32
Номер дозволу:
3993.19.32
Орган, що видав дозвіл:
Територіальне управління по Київської області і м. Києва
Вид суб’єкта господарювання:
Юридична особа
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ:
42445596
Повна назва підприємства, організації, закладу:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "СВАРОГ УКРАЇНА"
Адреса організації:
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, буд. 1/27
Види робіт:
Експлуатація машин, механізмів, устаткування:
11
Застосування машин, механізмів, устаткування:
Машини, механізми, устаткування:
Статус дозволу:
Діючий
Строк дії дозволу:
5 Років
Дата видачі дозволу:
20.11.2019
Дата видачі дублікату:
Дата видачі переоформленого дозволу:
Номер переоформленого дозволу:
Наказ про анулювання дозволу:
Дата анулювання дозволу:
Коментар: